TEMPO DA RECOLLEITA, documentary by Félix Blume (Galicia, Spain)

32min – DVCproHD – Color
Director: Félix Blume
Production: INSAS – Atelier de réalisation
Executive Producer: Benjamin Minot
Sound Recording: Florian Namias
Editing: Diana Dolce
Mixing: Vincent Poujol
DOP: Adrien Lecouturier
Script Supervisor: Linda Ibarri
With: Miro Regueira Castañon, Xurxo Fernandes, IALMA (Marisol  Palomo, Verónica Codesal, Natalia Codesal, Magali Menendez, Nuria  Aldao), Rosa Garrido Casqueiro, Maria Aida Garrido Casqueiro, Os Vecinos de Limiñoa (Matilde Castro Garcia, Jaime Vila, Concepción Varela, Ermilinda Varela, Casilda Ohurense, Benigno Velda Doldan, Manuel Mato, Carmen Daurado, Manuel Castiñeira, Serafina Veijo, Ramona Garcia), José Rama, Fina Martinez and Carmen Castineira Lage, Maria Reguera Varela, Rosa Outerelo Vidal, Omar Penoucos Yanes, Miguel Souto, Yvonne Gonzalez Garrido, Carolina Barral Ventin, Sonia Reborido, Mayka Barcia Blanco…

Facebook Page
YouTube Page

ENGLISH: In Galicia, a few young men are looking for their roots. Each weekend, they meet their “living memory”: old women from little villages. They’re going with their tape-recorder and their small video camera to find any unknowns songs. Some hours later, after a long discussion, the old women begin to rely on the young men and they look for the old songs of their childhood.
Finally, they own a personal and precious sound library at home. They use it sometimes to reproduce or to mix it with some modern music!
Anyway, tradition is still living, and going through generations… Song is still living!

FRANÇAISEn Galice, certains jeunes s’intéressent de plus en plus à leurs origines culturelles. Ils partent alors chaque week-end à la rencontre de leurs « mémoires vivantes », les vieilles dames des petits villages. Armés de leur enregistreur cassette ou de leur petite caméra, ils partent ainsi à la recherche d’une chanson qu’ils ne connaîtraient pas, encore jamais enregistrée. Ce n’est qu’après de longues discussions qu’ils obtiennent enfin la confiance des personnes âgées qui cherchent dans leurs souvenirs les chants de leur jeunesse.
Véritables collectionneurs, ils ont chacun leur sonothèque personnelle qu’ils gardent précieusement chez eux. Ils réutilisent alors parfois ces chants pour les reproduire dans le pur respect de la tradition ou au contraire les fusionner avec d’autres influences musicales…
Dans les deux cas, la tradition se perpétue et la chanson continue d’exister !

GALEGO: Unha boa parte da mocedade galega interésase  cada vez máis nas súas orixes culturales. Vanse cada fin de semana ao encontro das súas « memorias vivas », as vellas damas das pequenas vilas. Armados coa súa grabadora ou a súa pequena cámara, márchanse asi á busca dunha canción que non coñecen, nunca ainda grabada. E despois de moita charla, cando obteñen finalmente a confianza desas vellas mulleres que buscan no seu tempo de lecer os cantos da súa mocidade.
Tamén existen moitos coleccionistas, que ten cada un fonotecas personales que gardan preciosamente nas súas casas. Reutilizan ás veces estes cantos para reproducilos no puro respeito á tradición ou pola contra, para fusionalos con outras influencias musicales…
En ambos casos, a tradición perpetúase et a canción continúa a existir!

ESPAÑOL: Una buena parte de la juventud gallega se interesa cada vez más en sus origenes culturales. Se van cada fin de semana encuentrar sus « memorias vivas », las viejas damas de las pequeña vilas. Armados con su pequeña cámara, se van asi a la busqueda de una canción que no conocen, nunca aun grabada. Es después de mucha charla que obtienen finalmente la confianza de estas señoras, que buscan entre sus recuerdos los cantos y canciones de su juventud.
También existen muchos coleccionistas, que tiene fonotecas personales que guardan preciosamente en sus casas. Reutilizan a veces estes cantos para reproducirlos en el puro respecto de la tradición o para fusionarlos con otras influencias musicales… En ambos casos, la tradición se perpetua y la canción continua a existir!

FESTIVALS:
FIFF (Namur), Les écrans documentaires (Arcueil), MEDIA 1010 (Namur), FIDEC (Huy), Festival de Ourense (Espagne), Film Festival d’Amiens, Oh ce court ! – prix (Cadouin), Songe d’une nuit en DV (Paris), Festival de Vannes, Festival du rayon vert – prix du jury (Bruxelles), Festival Interceltique (Bretagne), Festival « entre tradition et modernité » (Marseille), Festival « Peuples et musique au cinéma» (Toulouse), Festival Curtopia – Mostra Documental Arbalovento (Galice)

WATCH THE WHOLE FILM:

PICTURES